avatar

НББ-ийн магистрын 1 ангийн “Зардал-Удирдлагын бүртгэл” хичээлийн бие даалт-1

2012-10-6,08:29
 НББ-ийн  магистрын 1 ангийн “Зардал-Удирдлагын бүртгэл”

хичээлийн бие даалт-1

 

1

Зардал-Удирдлагын бүртгэлийн хөгжлийн өнөөгийн байдал,  цаашдын чиг хандлага

2

Өртөг тооцох уламжлалт аргууд, тэдгээрийн хэрэглээ, ач холбогдол

3

Өртөг тооцох орчон үеийн аргуудын онцлог, хэрэглээ, ач холбогдол

4

Өртөг тооцох кайзен систем ач холбогдол

5

Өртөг тооцох зорилтот өртгийн систем ач холбогдол

6

Өртөг тооцох үйлдэлд суурилан өртөг  тооцох систем ач холбогдол

7

Өртөг үйлдвэрлэл ашгийн харилцан хамаарлын шинжилгээ

8

Шийдвэрийн мод

9

Барилгын салбарын бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүй

10

Эрүүл мэндийн  салбарын бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүй

11

Эрчим хүчний салбарын бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүй

12

Уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүй

13

Боловсролын салбарын бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүй

14

Уян хатан төсөв бэлтгэх арга зүй, хэрэглээ

15

Мастер төсөв бэлтгэх арга зүйл, хэрэглээ

16

Ялгаварт зардлын шинжигээ

17

Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ

Жич: Энэ бие даалт нь онолын болон судалгааны хэсэгтэй байна. Тухайн бие даалт нь сонгосон сэдвээр олж авсан онолын мэдлэгээ практикт хэрхэн ашиглаж байгааг харуулах бөгөөд судалгаа болон онолыг харьцуулсан дүгнэлт дэвшүүлсэн санааг гаргаж өгсөн байна..

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

idiomatic-dormant