avatar

НББ-ийн магистрын 1-р анги

2013-3-16, 10:37
 НББ-ийн магистрын 1-р анги            

                                         2 –р улирал

 

Ирц

Идэвх

Бие даалт

Нийлбэр

Шалгалт

Ерөнхий үнэлгээ

Багшийн гарын үсэг

Нэр

16

10

44

70

30

100

 

 

Код

Отгонпүрэв

16

15

20

51

0

51

F

 

1

Лхагвадолгор

13

5

 

18

 

18

F

 

2

Алтантуяа

4

 

 

4

 

4

F

 

3

Пүрэвмаа

16

23

20

59

25

84

B

 

4

Агарыш

4

 

 

4

 

4

F

 

5

Баярмаа

4

 

 

4

 

4

F

 

6

Оюунцэцэг

7

 

 ...

avatar

Удирдлагын бүртгэл

2012-10-11, 10:17
 Удирдлагын бүртгэл

Бие даалт 1

                                                                   Код : _________

 

Бодлого1

“НББ-3” компаний 2008 оны хагас жилийн үйлдвэрлэлийн зардалтай холбоотой мэдээлэл дараах байдалтай байв.

Сар

Цахилгааны зардлал

Машин цаг

Сар

Цахилгааны зардлал

Машин цаг

1

330000+10000А

3500+300А

4

280000+8000А

3300+220А

2

320000+5000А

2000+150А

5

270000+9000А

2000+100А

3

300000+15000А

3500+200А

6

310000+10000А

2800+300А

 

Хийх зүйл:

1.    Цахилагааны зардлыг хувьсах тогтмол хэсгээр нь дээд...

avatar

НББ-ийн магистрын 1 ангийн “Зардал-Удирдлагын бүртгэл” хичээлийн бие даалт-1

2012-10-6, 08:29
 НББ-ийн  магистрын 1 ангийн “Зардал-Удирдлагын бүртгэл”

хичээлийн бие даалт-1

 

1

Зардал-Удирдлагын бүртгэлийн хөгжлийн өнөөгийн байдал,  цаашдын чиг хандлага

2

Өртөг тооцох уламжлалт аргууд, тэдгээрийн хэрэглээ, ач холбогдол

3

Өртөг тооцох орчон үеийн аргуудын онцлог, хэрэглээ, ач холбогдол

4

Өртөг тооцох кайзен систем ач холбогдол

5

Өртөг тооцох зорилтот өртгийн систем ач холбогдол

6

Өртөг тооцох үйлдэлд суурилан өртөг  тооцох систем ач холбогдол

7

Өртөг үйлдвэрлэл ашгийн харилцан хамаарлын шинжилгээ

8

Шийдвэр...

avatar

Эчнээ-2 СЭЗШ

2012-10-4, 08:37
“ Цэцэг” компанийн 2009 ба 2010 оны санхүүгийн тайлангийн болон холбогдох бусад мэдээлэл дараах байдалтай өгөгджээ.

Орлого үр дүнгийн тайлан                                                /мянгаар/

Үзүүлэлт

Дүн

2009

2010

Борлуулалт

1775.0

1500.0

Борлуулалтын өртөг

1000.0

850.0

Нийт ашиг

775.0

650.0

Борлуулалт удирдлагын зардал

375.0

300.0

Үүнээс: Тогтмол зардал

100.0

100.0

Үүнээс : Элэгдлийн зардал

150.0

150.0

Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг

400.0

350.0

Хүүгийн зардал

50.0

25.0

Татварын ө...

idiomatic-dormant