avatar

Бараа материал

2012-11-16, 12:15
 НББОУС 2-Бараа материал

o    Зорилго:

Бараа материалыг хүлээн зөвшөөрөх дүнг тодорхойлох, холбогдох орлогыг хүлээн зөвшөөрөх хүртэл дараагийн үеүдэд тусгах өртгийн дүнг тодорхойлох явдал юм.

o    Хамрах хүрээ:

Бараа материалд дараах зүйлсийг хамруулахгүй.

v  Барилгын гэрээний дагуух дуусаагүй үйлдвэрлэл.v  Санхүүгийн хэрэглүүр


v  Хүлээн авалтын үеийн ХАА-н үйл ажиллагаа ба ХАА-н бүтээгдэхүүнд хамаарах биологийн хөрөнгө

Мөн дараах этгээдийн эзэмшилд байгаа бараа материал хамаарахгүй.

·         Салбарын тогтоосон жишигт нийцүүлэн цэвэр боломжит үнэ цэнээр бүртгэдэг ХАА ба ойн аж ахуйн...

бичсэн: Д.Отгонцэцэг төрөл: НББОУС | (2) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх
idiomatic-dormant