avatar

НББ-ийн магистрын 1-р анги

2013-03-16, 10:37
 НББ-ийн магистрын 1-р анги            

                                         2 –р улирал

 

Ирц

Идэвх

Бие даалт

Нийлбэр

Шалгалт

Ерөнхий үнэлгээ

Багшийн гарын үсэг

Нэр

16

10

44

70

30

100

 

 

Код

Отгонпүрэв

16

15

20

51

0

51

F

 

1

Лхагвадолгор

13

5

 

18

 

18

F

 

2

Алтантуяа

4

 

 

4

 

4

F

 

3

Пүрэвмаа

16

23

20

59

25

84

B

 

4

Агарыш

4

 

 

4

 

4

F

 

5

Баярмаа

4

 

 

4

 

4

F

 

6

Оюунцэцэг

7

 

 ...

avatar

Бараа материал

2012-11-16, 12:15
 НББОУС 2-Бараа материал

o    Зорилго:

Бараа материалыг хүлээн зөвшөөрөх дүнг тодорхойлох, холбогдох орлогыг хүлээн зөвшөөрөх хүртэл дараагийн үеүдэд тусгах өртгийн дүнг тодорхойлох явдал юм.

o    Хамрах хүрээ:

Бараа материалд дараах зүйлсийг хамруулахгүй.

v  Барилгын гэрээний дагуух дуусаагүй үйлдвэрлэл.v  Санхүүгийн хэрэглүүр


v  Хүлээн авалтын үеийн ХАА-н үйл ажиллагаа ба ХАА-н бүтээгдэхүүнд хамаарах биологийн хөрөнгө

Мөн дараах этгээдийн эзэмшилд байгаа бараа материал хамаарахгүй.

·         Салбарын тогтоосон жишигт нийцүүлэн цэвэр боломжит үнэ цэнээр бүртгэдэг ХАА ба ойн аж ахуйн...

бичсэн: Д.Отгонцэцэг төрөл: НББОУС | (2) Сэтгэгдэл | найздаа илгээх
avatar

Удирдлагын бүртгэл

2012-10-11, 10:17
 Удирдлагын бүртгэл

Бие даалт 1

                                                                   Код : _________

 

Бодлого1

“НББ-3” компаний 2008 оны хагас жилийн үйлдвэрлэлийн зардалтай холбоотой мэдээлэл дараах байдалтай байв.

Сар

Цахилгааны зардлал

Машин цаг

Сар

Цахилгааны зардлал

Машин цаг

1

330000+10000А

3500+300А

4

280000+8000А

3300+220А

2

320000+5000А

2000+150А

5

270000+9000А

2000+100А

3

300000+15000А

3500+200А

6

310000+10000А

2800+300А

 

Хийх зүйл:

1.    Цахилагааны зардлыг хувьсах тогтмол хэсгээр нь дээд...

avatar

Биет бус хөрөнгө ба байгалийн нөөцийн бүртгэл

2012-10-10, 10:27
                          Биет бус хөрөнгө ба байгалийн нөөцийн бүртгэл

1.    Биет бус хөрөнгийн ангилал, шалгуур, өртөг тооцох, бүртгэл хөтлөлт

2.    Байгалийн нөөцийн тухай ойлголт, бүртгэл хөтлөлт

 

1.    Биет бус хөрөнгө, түүний ангилалт, шалгуур, бүрэлдэхүүн,

өртөг тооцоолол, бүртгэл хөтлөлтЗарим хөрөнгө нь биетэй, бодитоор оршдоггүй боловч байгууллагад эдийн засгийн үр гөөж авчирч байдаг. Ийм хөрөнгийг биет бус хөрөнгө гэж нэрлэдэг. Биет бус хөрөнгийн бүрэлдэхүүнд:


Патент Зохиогчийн эрх /Компьютерийн программ/ Гудвилл буюу хаяас Түрээсийн сайжруулалт, эрх Лиценз, онцгой эрх...
avatar

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

2012-10-09, 10:24
                                                        Үндсэн хөрөнгийн  бүртгэл

1.    Үндсэн хөрөнгийн тухай ойлголт, ангилал, анхны өртөг бүрдэлт

2.    Үндсэн хөрөнгийг актлах, худалдах, солилцох үеийн бүртгэл

3.    Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох аргууд

 

1.     Үндсэн хөрөнгийн тухай ойлголт, ангилал, анхны өртөг бүрдэлт

НББОУС 16-д зааснаар үйлдвэрлэл, борлуулалт, үйлчилгээ, түрээслүүлэх ба удирдлагын хэрэгцээнд ашиглаж буй, нэгээс дээш тайлант хугацаанд ашиглагдах биет хөрөнгийг үндсэн хөрөнгө гэнэ. Компаний үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй дараах хөрөнгүүд үндсэн хөрөнгөнд хамаар...

avatar

Авлагын бүртгэл

2012-10-06, 11:24
 Авлагын тухай ойлголт, түүний ангилал

Авлага гэдэг нь бараа бүтээгдэхүүн борлуулж, ажил үйдчилгээ үзүүлснийхээ төлөө худалдан авагчдаас нэхэмжилж буй мөнгөний дүн юм.

 

Авлагын ангилал

ь  Авлагыг хугацаагаар нь:

·         Эргэлтийн    

·         Эргэлтийн бус          

ь  Төлөгдөх байдлаар нь:

·         Хэвийн          

·         Хэвийн бус   

ь  Шинж байдлаар нь:·         Худалдааны


·         Худалдааны бус 

ь  Худалдааны авлагыг хэлбэрээр нь:

·         Дансаарх авлага                                                       

·         Векселээрх авлага

 

Дансаарх авлагын бүрт...

avatar

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

2012-10-06, 10:45
 I.                   Мөнгөн хөрөнгө түүнтэй адилтгах зүйл

Мөнгө нь хамгийн хөрвөх чадвар сайтай хөрөнгө бөгөөд энэ хөрөнгийн бүрэлдэхүүнд МӨНГӨ болон МӨНГӨТЭЙ АДИЛТГАХ ЗҮЙЛС багтдаг

 Мөнгөн хөрөнгөнд  хамааруулж болох хөрөнгүүдийг дараахь байдлаар ангилна.

Гар дээр байгаа бэлэн мөнгө

         Касст байгаа бэлэн мөнгө

         Жижиг мөнгөн сан

         Аялал жуулчлалын чек

2.      Банкинд байгаа мөнгө         Харилцах ба чекийн дансанд буй мөнгө

         Хугацаатай болон хугацаагүй хадгаламж

         Хязгаарласан мөнгө

         Үнэт цаасны зах зээл дээрх хадгаламж...

avatar

НББ-ийн магистрын 1 ангийн “Зардал-Удирдлагын бүртгэл” хичээлийн бие даалт-1

2012-10-06, 08:29
 НББ-ийн  магистрын 1 ангийн “Зардал-Удирдлагын бүртгэл”

хичээлийн бие даалт-1

 

1

Зардал-Удирдлагын бүртгэлийн хөгжлийн өнөөгийн байдал,  цаашдын чиг хандлага

2

Өртөг тооцох уламжлалт аргууд, тэдгээрийн хэрэглээ, ач холбогдол

3

Өртөг тооцох орчон үеийн аргуудын онцлог, хэрэглээ, ач холбогдол

4

Өртөг тооцох кайзен систем ач холбогдол

5

Өртөг тооцох зорилтот өртгийн систем ач холбогдол

6

Өртөг тооцох үйлдэлд суурилан өртөг  тооцох систем ач холбогдол

7

Өртөг үйлдвэрлэл ашгийн харилцан хамаарлын шинжилгээ

8

Шийдвэр...

avatar

Бараа материалын бүртгэл

2012-10-04, 09:18
 1. Бараа материалын тухай ойлголт

 

НББОУС-2-т зааснаар бараа материал гэдэг нь:

ь  Аж ахуйн ердийн  үйл ажиллагааны явцад худалдан борлуулах зорилгоор эзэмшиж байгаа бараа

ь  Борлуулах зорилгоор үйлдвэрлэлийн дамжлагад байгаа бараа

ь  Үйлдвэрлэлийн процесс болон  үйлчилгээ үзүүлэхэд  ашиглаж буй хангамжийн материал юм.

 

Үйлдвэрлэлийн байгууллагад  бараа материал гэдэгт дараахь гурван зүйлийг хамруулан ойлгодог.

ь  Түүхий эд материал 

ь  Дуусаагүй үйлдвэрлэл

ь  Бэлэн бүтээгдхүүн            Худалдааны байгууллагын бараа материал нь борлуулах зорилготой худалдаж авсан бараа материал бо...

avatar

Эчнээ-2 СЭЗШ

2012-10-04, 08:37
“ Цэцэг” компанийн 2009 ба 2010 оны санхүүгийн тайлангийн болон холбогдох бусад мэдээлэл дараах байдалтай өгөгджээ.

Орлого үр дүнгийн тайлан                                                /мянгаар/

Үзүүлэлт

Дүн

2009

2010

Борлуулалт

1775.0

1500.0

Борлуулалтын өртөг

1000.0

850.0

Нийт ашиг

775.0

650.0

Борлуулалт удирдлагын зардал

375.0

300.0

Үүнээс: Тогтмол зардал

100.0

100.0

Үүнээс : Элэгдлийн зардал

150.0

150.0

Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг

400.0

350.0

Хүүгийн зардал

50.0

25.0

Татварын ө...

idiomatic-dormant
idiomatic-dormant